หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ศิษย์เก่า รหัส 55)

ขอแสดงความยินดีแด่บัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ศิษย์เก่า รหัส 55) ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

แกลเลอรี่