หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยได้รับรางวัลในโครงการ "TK Reading Power ปล่อยพลัง รักการอ่าน"

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลจากการจัดโครงการ "TK Reading Power ปล่อยพลัง รักการอ่าน" ซึ่งสนับสนุนโครงการโดยอุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park) และเข้ารับรางวัลในวันที่ 9 ก.พ. 2561 เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี TK Park ยะลา

แกลเลอรี่