หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ศิษย์เก่ารหัส 56)

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ศิษญ์เก่า รหัส 56) ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ถือเป็นความภาคภูมิใจของหลักสูตร 

แกลเลอรี่