หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดอาซูรอ ประเภทรสชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดอาซูรอ ประเภทรสชาติ เนื่องในกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ วันที่ 17 ตุลาคม 2561

แกลเลอรี่