หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวอาแอเสาะ ยูโซ๊ะ ได้ด้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันโครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์”

ขอแสดงความยินดีกับนางสาว อาแอเสาะ ยูโซ๊ะ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันโครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 

 

ขอขอบคุณรูปภาพจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

แกลเลอรี่