หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลในโครงการ "TK Reading Power ปล่อยพลัง รักการอ่าน" รุ่นที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการจัดโครงการ "TK Reading Power ปล่อยพลัง รักการอ่าน" รุ่นที่ 5 ซึ่งสนับสนุนโครงการโดยอุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park) และเข้ารับรางวัลในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี TK Park ยะลา 

แกลเลอรี่