หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์”

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับเพจ ดวงใจวิจารณ์ ในผลงานบทวิจารณ์วรรณกรรมที่ชื่อว่า "คนในนิทาน: นิทานในนิทาน เรื่องเล่าชาย(ใหญ่) และดำกฤษณา" 

enlightened ผู้ที่สนใจสามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้โดย คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 

enlightened ประกาศผลการตัดสิน คลิกที่นี่เพื่อดู 

heart ขอขอบคุณภาพประกอบจากเพจ ดวงใจวิจารณ์ https://www.facebook.com/duangjaivijarn

แกลเลอรี่