หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้แก่ นางสาวญุไวรีย์​  มานะกล้า​, นางสาวฆูไซมะห์​  ลูโบะ, นายปฏิวัฒน์ อารมณ์ฤทธิ์, นางสาวปารีละ ดือราแม และนางสาวอลิษา วาหับ เข้าร่วม "กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยนักศึกษาได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ 1 ต้นต่อนักศึกษา 5 คน  พร้อมติดป้ายชื่อต้นไม้และผู้รับผิดชอบตลอดจนบำรุงรักษาต้นไม้จนกว่านักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

ขอขอบคุณภาพจาก นางสาวญุไวรีย์​  มานะกล้า​

รายงานข่าวโดย จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล

แกลเลอรี่