หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยจัดกิจกรรม "พรรคการเรียนมาปล่อยของ ครั้งที่ 4"

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม "พรรคการเรียนมาปล่อยของ ครั้งที่ 4"  ณ ห้องประชุมบราแง อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินกิจกรรมโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

 

แกลเลอรี่