หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอเชิญเข้าร่วมงาน นิทรรศการ DELAY DESIGN Thesis Exhibition

# DELAY DESIGN Thesis Exhibition

การจัดแสดงผลงาน ศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปี 4 สาขาการออกแบบศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มีผลงานด้านงานออกแบบให้ชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

• Book Design

• Multimedia

motion graphics , video design

• Illustration

• Graphic Design

• Product Design

• Packaging Design

• Corporate identity design

• Calendar Design

!!!!! เรื่องงานออกแบบ ต้องไม่พลาดงานนี้

1-5 มีนาคม 2564

ณ ใต้หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่