หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประมวลภาพนิทรรศการศิลปนิพนธ์การออกแบบศิลปกรรม D-lay Design

ประมวลภาพนิทรรศการศิลปนิพนธ์การออกแบบศิลปกรรม D-lay Design ระหว่างวันที่ 1 - 5 มีนาคม 2564 

แกลเลอรี่