หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอามีเนาะ เจะซอ นศ.ชั้นปีที่ 2 สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ แขนงการออกแบบกราฟิก ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอามีเนาะ เจะซอ นศ.ชั้นปีที่ 2 สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ แขนงการออกแบบกราฟิก ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

แกลเลอรี่