หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาในหลักสูตรฯ ได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรม "ชิม ช๊อป แชะ แชร์


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 แขนงการออกแบบกราฟิก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ทั้ง 4 คน ได้แก่
1. น.ส.อณันดา นาปาเลน
2. น.ส.โรซียะห์ ยูโซะ
3. นายอนันต์ สรายอราเซ๊ะ
4. น.ส.ซูไพรัตน์ ดือเร๊ะ
ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรม "ชิม ช๊อป แชะ แชร์ โพสต์" โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลา จัดโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
 

แกลเลอรี่