หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอยืมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และแท็บเล็ต เพื่อใช้สำหรับการเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564

สำหรับนักศึกษาที่พลาดโอการในการยื่นขอยืมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และแท็บเล็ต เพื่อใช้สำหรับการเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564 ในรอบแรก
สามารถยื่นความจำนง เพิ่มเติม ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ผ่านลิงก์ 
https://bit.ly/3oBTgtr หรือแสกน QR Code
โดยคณะยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet จัดสรรให้ยืม เหลืออีกจำนวน 311 เครื่อง 

ส่วนผู้ที่เคยยื่นความจำนงขอยืมมาแล้วในรอบแรก สามารถตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้จากลิ้งก์เดียวกันนี้

แกลเลอรี่