หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผ่านการคัดเลือกจากโครงการมหกรรมผ้าไหมไทย ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 11 ประจำปี 2564 โดยมีอาจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น อาจารย์จิราพร เกียรตินฤมล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอามีเนาะ เจ๊ะซอ และนางสาวซูไรยา แวยุโซะ นักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์และการออกแบบ แขนงการออกแบบกราฟฟิก ได้ผ่านการคัดเลือกจากโครงการมหกรรมผ้าไหมไทย ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 11 ประจำปี 2564 โดยมีอาจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น อาจารย์จิราพร เกียรตินฤมล และอาจารย์ณัฐยาวีย์ เบ็ญนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และมีโอกาสได้นำชุดผ้าไหมที่ออกแบบ มอบให้แก่ท่านเอกอัครราชทูตเม็กซิโก Mr. Bernardo Cordoua และภริยา Mrs. Adriana Mendez ณ บ้านพักเอกอัครราชฑูตเม็กซิโก เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565

แกลเลอรี่