หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การบรรยายในเรื่องการออกแบบ ตั้งแต่ประสบการณ์ด้านการทำงาน การออกแบบลายผ้า การออบแบบแฟชั่น และแนวคิดต่าง ๆ

แกลเลอรี่