หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผลงาน​ "Minimal​ Abstract​ Sculpture​" วิชาประติมากรรมสร้างสรรค์​ : นศ.การออกแบบทัศนศิลป์

แกลเลอรี่