หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาพบรรยากาศ TRK X KIM_ART ขอบคุณอาจารย์ นักศึกษา หลักสูตรทัศนศิลป์และการออกแบบ ที่มาช่วยกันเพ้นงาน ART ร่วมกับศิลปิน

แกลเลอรี่