คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะการสอนศิลปะ แก่ ครู โรงเรียน ตชด. 3 จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการพัฒนาทักษะการสอนศิลปะ แก่ ครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 3 จังหวัดภาคใต้ โดยมี

พ.ต.ท.ธีรภัค วัฒนนันทกุล รอง ผกก.ตชด.44 เป็นประธานเปิดงาน และ ผศ.สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ให้แก่ครูผู้สอนศิลปะ ซึ่งมิได้จบในสาขาวิชาศิลปะโดยตรง ให้สามารถสอนได้อย่างมีคุณภาพ

โดยการอบรมจะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยคณาจารย์จากหลักสูตรออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์

แกลเลอรี่