คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

พิธีแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

วันที่ (5ก.ค.60) ที่ วัดถ้ำคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประกอบพิธีแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ถวายให้แก่วัดถ้ำคูหาภิมุข ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีทางพุทธศาสนาให้แก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ โดยมี นักศึกษา และบุคลากร คณะครูอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมแห่กลองยาวในครั้งนี้ด้วย

แกลเลอรี่