คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ทำจัดกิจกรรมทำบุญคณะ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทำจัดกิจกรรมทำบุญคณะ โดยนิมนพระสงฆ์จำนวน 5 รูป และมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรม

แกลเลอรี่