คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดละหมาดขอพร (ฮายัต)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมละหมาดขอพร(ฮายัต) โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม

แกลเลอรี่