คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมคณาจารย์ และบุคลากร ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ และบุคลากร ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมติงเซียง ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่