คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปรับพื้นฐานวิชาการ นักศึกษาใหม่

วันที่ 15-16 ก.ค.60 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาการ ให้แก่นักศึกษาใหม่ 

แกลเลอรี่