คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณบดี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐมาลัง เยือนคณะมนุษยศาสตร์ฯ

วันที่ 24 ก.ค. 60 ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ ผศ.สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ Prof.Utami Widiati คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐมาลัง (UNIVERSITAS NEGERI MALANG) ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมด้วย Dr.Primadiana Hermelia Wijayati รองคณบดี และ Dr.Surhayati  ซึ่งได้เดินทางเข้าเยี่ยมเยือน คณะคณะมนุษยศาสตร์ และประธานหลักสูตรจากคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อพบปะพูดคุยในการเพิ่มเติมความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้นจากที่ได้มี การลงนาม MOU เมื่อ ปี 2015 ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีกิจกรรมร่วมกันมาโดยตลอด

แกลเลอรี่