คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมแข่งขันกีฬา จันทน์กะพ้อเกมส์ (บุคลากร) ครั้งที่ 5

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 อาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาภายใน จันทน์กะพ้อเกมส์ (บุคลากร) ครั้งที่ 5 โดยจะมีการจัดแข่งชันกีฬาระหว่างคณะและสำนัก เพื่อความสามัคคีและส่งเสริมการออกกำลังกาย

 

แกลเลอรี่