คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดงานเลี้ยงอำลา อ.ศตพล ในวาระเกษียณอายุราชการ

วันที่ 27 กันยายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานเลี้ยงอำลา อ.ศตพล ลูกอินทร์ อาจารย์ หลักสูตรออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป ในวาระเกษียณอายุราชการ ณ ลานวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แกลเลอรี่