คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัยตรวจเยี่ยมหน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัยตรวจเยี่ยมหน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ ตณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำเยี่ยมชม หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะ

แกลเลอรี่