คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ

วันที่ 4 ต.ค. 60 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์

แกลเลอรี่