คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ ปั 2560

ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

1. ขอยกเลิกการฝึกซ้อมเพื่อทบทวนในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560

2. ให้บัณฑิตโทรศัพท์ “ยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร”  ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  073299605, 0895981777 และ 0873943732 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

3. ให้บัณฑิตไปรายงานตัววันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 (วันรับจริง)ณ จุดรวมแถว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามที่ได้นัดหมายไว้   เวลา 13.30 น. 

แกลเลอรี่