คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประชุมการยกร่างข้อบังคับเเละร่างประกาศในการกำหนดระดับตำแหน่งเเละการเเต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันนี้ (12 ธ.ค.60) เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบหมายให้อาจารย์สวพร จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมประชุมการยกร่างข้อบังคับเเละร่างประกาศในการกำหนดระดับตำแหน่งเเละการเเต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุมสภา โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี เป็นประธานการประชุม 

แกลเลอรี่