คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2561 เมื่อวันที่ 20  ธันวาคม 2560  ณ ลานวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยมีคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯร่วมกิจกรรม  รวมทั้งมีการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 ดังนี้ คือ

1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านงานสร้างสรรค์

อาจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น

2. รางวัลชมเชยด้านการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

อาจารย์จิราพร เกียรตินฤมล
อาจารย์ทัศณา เกื้อเส้ง

แกลเลอรี่