คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

หลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน แนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ให้ นร. จ.ปัตตานี

วันที่ 10 มกราคม 2561 หลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน โดย อ.คมวิทย์ สุขเสนีย์ และ อ.สุไลมาน หะโมะ  ร่วมกับ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เดินทางไปยัง โรงเรียนดรุณศาสตร์วิทยา และโรงเรียนสายบุรีวิทยา จ.ปัตตานี เพื่อทำการแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6  ซึ่งอยู่ในช่วงการรับสมัครนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ด้วยระบบ TCAS ใหม่ ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวการรับสมัคร ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ที่ http://eduservice.yru.ac.th/tcas

แกลเลอรี่