คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านท่าสาป

วันที่ 13 มกราคม 2561 อาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร พร้อมด้วย นางสาวปิยะมาศ สร้อยแก้ว นักวิชาการศึกษา นำนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษาฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ณ โรงเรียนบ้านท่าสาป ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป 

ทั้งนี้ ผศ.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการ ผศ.สุพร สุนทรนนท์ คณบดี และอ.สวพร จันทรสกุล รองคณบดี รวมถึงคณาจารย์ ได้แวะเวียนมาให้กำลังใจกับทีมงานนักศึกษา ณ สถานที่จัดงานดังกล่าวอีกด้วย

แกลเลอรี่