คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมกิจกรรม eDoc สัญจร ณ คณะมนุษยศาสตร์

วันที่ 21 ก.พ. 61 ทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม eDoc สัญจร ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ณ ห้อมประชุม จำปูรี

แกลเลอรี่