คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ยังไม่ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานท

ขอความอนุเคราะห์หลักสูตรประชาสัมพันธ์บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 เข้าตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตามลิ้งค์นี้ http://www.employ.mua.go.th/index.php/MDV8fGdyYWQ โดยใช้รหัสนักศึกษาและเลขบัตรประชาชนในการเข้าระบบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด