คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการคณะ 3/2561

วันที่ 9 มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการคณะ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดี เป็นประธานในการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการของคณะ

แกลเลอรี่