คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร ก่อนปิดภาคเรียน 2-2560

วันที่ 19 มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน ก่อนก่อนปิดภาคเรียน 2-2560

แกลเลอรี่