คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Sit in)

วันที่ 25 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (Sit in) ก่อนเดินทางไปยัง มหาวิทยาลัย Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ณ ห้องประชุม
จำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ โดยมีนักศึกษาที่จะร่วมเดินทางในครั้งนี้ทั้งหมด 36 คน เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนจากคณะ 20 คน จากหลักสูตรภาษามลายู คบ. หลักสูตรภาษาอังกฤษ ศศ.บ. หลักสูตรภาษาอังกฤษ คบ. และหลักสูตรภาษาไทย คบ. โดยจะออกเดินทาง ไปในวันที่ 30 เมษายน 2561  นี้

  โดยประชุมในครั้งนี้ มี อ.อาลียะห์ มะแซ เป็นผู้ให้ข้อมูลในการเตรียมตัวแก่นักศึกษาก่อนเดินทางไปร่วมโครงการดังกล่าว

แกลเลอรี่