คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าพบพัฒนาการจังหวัดยะลา เตรียมขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาท้องถิ่น

วันนี้ (11 พ.ค.61) ผศ.สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาชายแดนภาคใต้ อาจารย์สวพร จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าพบคุณวิชาญ เศรษฐพงศ์ พัฒนาการจังหวัดยะลา ร่วมแลกเปลี่ยนหารือและวางแผนในบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับการพัฒนาชุมชน จ.ยะลา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับสินค้าในพื้นที่ให้ได้มาตรฐานต่อไป

แกลเลอรี่