คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ลงพื้นที่อ.แม่ลาน ร่วมวางแผนกับนายอำเภอ และพัฒนาการอำเภอแม่ลาน

วันนี้ (16 พ.ค.61) เวลา 9.30 น. ผศ.สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาชายแดนภาคใต้ อาจารย์สวพร จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่อำเภอแม่ลาน จ.ปัตตานี เข้าพบคุณสมมาตร บารา นายอำเภอแม่ลาน และคุณธนพร ไฝพรม พัฒนาการอำเภอแม่ลาน ร่วมแลกเปลี่ยนหารือและวางแผนในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับการพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาน ในการยกระดับสินค้าในพื้นที่ให้ได้มาตรฐานต่อไป

แกลเลอรี่