คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมกรรมการบริหารคณะ เตรียมงาน มรย.วิชาการ 61

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อเตรียมการจัดงาน มรย. วิชาการ 61

แกลเลอรี่