คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม"มนุษยศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า"

วันนี้ (26 กค 61) เวลา 13.00-16.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาไทย ศศ.บ. สาขาวิชาสารสนเทศ และสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ จัดกิจกรรม"มนุษยศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า" ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ นำทีมงานคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้ง 3 หลักสูตรลงพื้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จัดกิจกรรมประกอบด้วย 3 กิจกรรมได้แก่
     1) กิจกรรมอาสาจากสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ) ฝึกการอ่านจับใจความ
     2) กิจกรรมจากสาขาสารสนเทศ สนุกสนานกับระบบห้องสมุด และ
     3) สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ กับกิจกรรมแต้มสีกับการทำผ้ามัดย้อม
โดยมีคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน และนักเรียนได้รับความรู้จากการฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปต่อยอดต่อไป

แกลเลอรี่