คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาแผนด้านต่างๆ และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตร โดยมี ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์

แกลเลอรี่