คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ทีมงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ และสถาบันวิจัยชายแดนใต้ ร่วมกับพัฒนาการอำเภอแม่ลาน ลงพื้นที่เฟ้นหาอัตลักษณ์ชุมชนอ.แม่ลาน

เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม ถึง 1 สิงหาคม 2561 ผศ สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.สวพร จันทรสกุล รองคณบดี อ.เวคิน วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาชายแดนภาคใต้ และทีมงาน ร่วมกับ พัฒนาการอำเภอแม่ลาน  ลงพื้นที่ชุมชนในอำเภอแม่ลาน จ.ปัตตานี เพื่อวิเคราะห์จุดเด่นของชุมชน ตามโครงการนวัตวิถีชุมชนเพื่อสร้างการท่องเที่ยว (OTOP) ทั้งนี้ คณะทำงานได้วิเคราะห์อัตลักษณ์ไปแล้ว 3 ชุมชน จาก 5 ชุมชน ได้แก่

               1. บ้านปลักปรือ ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

               2. บ้านแม่ตีน๊ะ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

               3. บ้านต้นโตนด ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

ทั้งนี้ เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ ทีมงานจะดำเนินการลงพื้นที่อีกครั้ง เพื่อพัฒนาตามจุดเด่นอัตลักษณ์ของชุชน ให้กับชุมชนในครั้งต่อไป

 

แกลเลอรี่