คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ ร่วมกับ พัฒนาการอำเภอแม่ลาน ลงพื้นที่อำเภอแม่ลาน ในการสรุปผลจากการถอดบทเรียนและวิเคราะห์จุดเด่นอัตลักษณ์ชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

          วันนี้ (21 ส.ค.61) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ และอาจารย์สวพร จันทรสกุล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมกับ พัฒนาการอำเภอแม่ลาน ลงพื้นที่อำเภอแม่ลาน ในการสรุปผลจากการถอดบทเรียนและวิเคราะห์จุดเด่นอัตลักษณ์ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่

          1.บ้านปลักปรือ ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี (30 ก.ค. 61)

          2. บ้านแม่ตีน๊ะ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี (31 ก.ค. 61)

          3. บ้านต้นโตนด ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี (1 ส.ค. 61)

          4. บ้านคลองทราย ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี (7 ส.ค. 61)

          5. บ้านโคกม่วง บ้านจาโด๊ะ ต.โคกม่วง อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี (11 ส.ค. 61)

          ทั้งนี้ เพื่อสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่รัฐบาลได้ส่งเสริมชุมชนต่อไป

แกลเลอรี่