คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ขอแสดงความยินดีกับ อ.เวคิน วุฒิวงศ์ ได้รับใบรับรองผลิตภัณฑ์จากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ขอแสดงความยินดีกับ อ.เวคิน วุฒิวงศ์ ได้รับใบรับรองผลิตภัณฑ์จากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จำนวน 7 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

          รางวัลเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน ประเภท Standard พัฒนาสร้างสรรค์

                    - สบู่กรีเซอรีนถ่านไม้ไผ่ 

                    - สบู่กรีเซอรีนก้านไม่ไผ่ 

                    - น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น           

          รางวัลเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน ประเภท ดาวรุ่ง Rising Star

                   - น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สูตรรกจันทน์เทศ  

                    - แชมพูสมุนไพรทิพยโอสถ 

                    - เซรั่มบำรุงผิวอัคริมาษ์ 

                   - น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์  สูตรจาวมะพร้าว

แกลเลอรี่