คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์หลักสูตรครุศาสตรบัณทิต สาขาวิชาสังคมศึกษา สอบผ่านครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ประจำปี 61

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์หลักสูตรครุศาสตรบัณทิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สอบผ่านครูผู้ช่วยภาค ก และ ภาค ข ปี 2561 จำนวน 41 คน

โดยแบ่งเป็นเขตดังนี้

  • จังหวัดยะลา 25 คน
  • จังหวัดนราธิวาส 5 คน
  • จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 คน
  • จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 คน
  • จัดหวัดกรุงเทพมหานคร 2 คน
  • จังหวัดชุมพร 1 คน

เว็บไซต์หลักสูตรสังคมศึกษา http://human.yru.ac.th/social_ed

แกลเลอรี่