คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

แกลเลอรี่