คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนูรีฮัน เจ๊ะฮะ นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ศศ.บ. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคัดเลือกพิธีกรหน้าใหม่ YRU MC Contest 2018

นางสาวนูรีฮัน เจ๊ะฮะ นักศึกษาชั้นที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคัดเลือกพิธีกรหน้าใหม่ YRU MC Contest 2018 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

แกลเลอรี่